21 Sep

ขู่ขายยาผ่านไปรษณีย์ระวัง โทษหนักมีสิทธิเจอ’คุก100ปี’

เลขาธิการ ป.ป.ส.ออกโรงเตือนพวกหัวหมอ ลอบส่งยาเสพติดผ่านทางไปรษณีย์ ระวังมีโทษหนัก ย้ำเอาจริงแน่ ยกตัวอย่างบางราย ถูกตัดสินติดคุกแล้ว 100 ปี วันที่ 21 ก.ย. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงการส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์และการรับจ้างขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ว่าปัจจุบันถูกนำมาใช้เป็นช่องทางในการกระจายยาเสพติดไปยังผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนมากขึ้น

ReadMore


21 Sep

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ชมความงามอันประณีตของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2504 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ จังหวัดเชียงใหม่นี้ รวมทั้งยังใช้รับรองพระราชอาคันตุกะในวโรกาสต่าง ๆ บรรยากาศโดยรอบพระตำหนักรายล้อมด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

ReadMore


21 Sep

พัฒนา “รถเข็นผู้ป่วย” ลดแรงกระแทก-อุบัติเหตุซ้ำซ้อน

สบส.พัฒนา “รถเข็นผู้ป่วย” ในพื้นที่กันดาร ช่วยขนย้ายปลอดภัยขึ้น ลดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ช่วยผ่อนแรงกระแทก ลดบุคลากรในการเคลื่อนย้าย ใช้วัสดุอลูมิเนียมป้องกันสนิม นำไปใช้ในพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปี 2560 สบส.ได้พัฒนาออกแบบโครงสร้างและประดิษฐ์รถเข็นย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินต้นแบบในถิ่นทุรกันดาร

ReadMore