โรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงของการพัฒนาโรคเบาหวาน

โรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงของการพัฒนาโรคเบาหวานประเภท 2 อย่างน้อย 6 ครั้งโดยไม่คำนึงถึงความบกพร่องทางพันธุกรรมต่อโรคจากการใช้ข้อมูลจากการศึกษาแบบกลุ่มย่อยภายในกลุ่มอาหารโรคมะเร็งและสุขภาพในเดนมาร์กผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของโรคอ้วนความบกพร่องทางพันธุกรรมและวิถีชีวิตที่ไม่เอื้ออำนวยต่อโรคเบาหวานประเภทที่ 2

อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมทั้งหมดคือ 56.1 ปี (ช่วง 50-65) และ 49.6% เป็นผู้หญิง โดยรวมแล้ว 21.8% ของผู้เข้าร่วมทั้งหมดถูกจัดว่าเป็นโรคอ้วน 43.0% เป็นน้ำหนักเกินและ 35.2% เป็นน้ำหนักปกติ และ 40.0% ของผู้เข้าร่วมมีวิถีชีวิตที่ดี 34.6% มีไลฟ์สไตล์ระดับกลางและ 25.4% มีวิถีชีวิตที่ไม่เอื้ออำนวยความบกพร่องทางพันธุกรรมถูกวัดโดยใช้คะแนนความเสี่ยงทางพันธุกรรม ซึ่งประกอบด้วย 193 รู้จักชนิดที่ 2 พันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานและแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเสี่ยง 20% แต่ละจากต่ำสุดถึงความเสี่ยงสูงสุดทางพันธุกรรม