โครโมโซมจัดระเบียบใหม่ในระหว่างการพัฒนาของตัวอ่อน

การจัดเรียงเชิงพื้นที่ของสารพันธุกรรมภายในนิวเคลียสของเซลล์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของสิ่งมีชีวิต วิธีการติดตามโครโมโซมในเซลล์แต่ละเซลล์ ด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถแสดงให้เห็นว่าโครโมโซมจัดระเบียบใหม่ในระหว่างการพัฒนาของตัวอ่อนร่างกายของเราประกอบด้วยเซลล์ที่หลากหลายที่มีฟังก์ชั่นที่หลากหลายที่สุดไม่ว่าจะเป็นหัวใจตับหรือเซลล์ประสาท

แต่ก็มีข้อมูลทางพันธุกรรมเหมือนกัน สาเหตุที่เซลล์พัฒนาแตกต่างกันคืออ่านส่วนของโครโมโซมเท่านั้น ส่งผลให้มียีนบางตัวที่ทำงานอยู่ในขณะที่คนอื่น ๆ เงียบสำหรับการกระตุ้นยีนทั้งสองวิธีที่ยีนถูกบรรจุรวมทั้งการจัดระเบียบเชิงพื้นที่ของพวกเขาในนิวเคลียสของเซลล์มีบทบาทชี้ขาด ใช้เทคนิคใหม่พวกเขาสามารถติดตามแต่ละโครโมโซมในระหว่างการพัฒนาของตัวอ่อนในไส้เดือนฝอยและแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจัดเรียงตัวเองใหม่ในช่วงแรก