แปรรูปอาหารเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย

หัวหน้าตลาดอุตสาหกรรมที่ KPMG ในประเทศไทยกล่าวว่าหลาย บริษัท ในประเทศกำลังดิ้นรนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและทำให้การยอมรับเทคโนโลยีที่จำเป็นในการเข้าถึงอุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่าธุรกิจขนาดเล็กน้อยกว่า 3%

และธุรกิจขนาดกลางในอุตสาหกรรมน้อยกว่า 5% ถือเป็นส่วนหนึ่งของยุค 4.0 ที่เน้นระบบดิจิทัล หวังว่าโครงการ Thailand 4.0 ของรัฐบาลจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง ที่สำคัญ บริษัท ต้องตระหนักว่าพวกเขาจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตมองเห็นกลยุทธ์ภาพรวมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ บริษัท ของพวกเขาและทำให้ บริษัท มีความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลง