เนปาลระเบิดฆ่าสามคนในเมืองหลวงกาฐมาณฑุ

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าอย่างน้อยสามคนเสียชีวิตจากการระเบิดสองครั้งในเมืองหลวงเนปาล มีคนอีกห้าคนได้รับบาดเจ็บจากการระเบิด คนหนึ่งอยู่ในใจกลางเมืองและอีกคนอยู่ที่ชานเมือง สาเหตุของการระเบิดยังไม่ชัดเจน แต่หิมาลัยไทม์สอ้างตำรวจกล่าวว่าพวกเขาชั่วคราวอุปกรณ์ระเบิด กองกำลังความมั่นคงได้ปิดผนึกทั้งสองสถานที่และกล่าวว่าการตรวจสอบกำลังดำเนินการอยู่

หัวหน้าตำรวจกล่าวว่าแผ่นพับที่อยู่ในกลุ่มเสี้ยนของชาวเมารีถูกพบในที่เกิดเหตุแห่งหนึ่ง กลุ่มเดียวกันถูกสงสัยว่าได้ทำการระเบิดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ฆ่าคนหนึ่งในกาฐมาณฑุ เนปาลระเบิดฆ่าสามในเมืองหลวงกาฐมาณฑุ มีคนอีกห้าคนได้รับบาดเจ็บจากการระเบิด คนหนึ่งอยู่ในใจกลางเมืองและอีกคนอยู่ที่ชานเมือง สาเหตุของการระเบิดยังไม่ชัดเจน แต่หิมาลัยไทม์สอ้างตำรวจกล่าวว่าพวกเขาชั่วคราวอุปกรณ์ระเบิด