อาการกำเริบของความรุนแรงของโรค

ในระดับจุลภาคและพยาธิวิทยาโรคนี้มีลักษณะเฉพาะจากการรวมที่ผิดปกติ พวกมันถูกสร้างขึ้นจากการรวมตัวของโปรตีนที่เรียกว่าในช่วงเวลาของโรคการรวมกันเหล่านี้จะปรากฏอย่างต่อเนื่องในบริเวณสมองต่างๆทำให้เกิดอาการกำเริบของความรุนแรงของโรคอย่างค่อยเป็นค่อยไป กลไกที่อยู่เบื้องหลังพยาธิวิทยาก้าวหน้านี้เข้าใจได้ไม่ดีความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

นั่นคือการผลิตออกซิเจนแบบปฏิกิริยาที่มากเกินไปและไม่มีการควบคุม สามารถมีบทบาทสำคัญในการแพร่กระจายทางพยาธิวิทยาของอัลฟา การค้นพบนี้มาจากการศึกษาแบบ in-vivo กับหนูและการทดลองในหลอดทดลองในเซลล์เพาะเลี้ยงความเครียดออกซิเดชันได้รับการพิจารณาให้มีส่วนร่วมในการเกิดโรคของโรคพาร์กินสันอย่างไรก็ตามการทำงานของเราเผยให้เห็นกลไกใหม่ที่น่าสนใจที่อาจเชื่อมโยงความเครียดออกซิเดชันกับการพัฒนาของโรคเราแสดงให้เห็นว่าภายใต้ความเครียดออกซิเดชัน การเดินทางจากเซลล์ประสาทหนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญจึงอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์โปรตีนที่เป็นอันตรายการเกิดพยาธิสภาพและการแพร่กระจายของพยาธิสภาพนี้ไปทั่วสมอง