2 Mar

อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง

นอกจากจะได้สักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวตราดแล้ว ไม่ไกลกันนักยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายเรือรบอันเป็นจุดเด่นของอนุสรณ์สถานฯ แห่งนี้ โดยภายในได้จัดแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และประวัติการสู้รบของกองทัพเรือไทยกับกองกำลังเรือของฝรั่งเศสหรือ “ยุทธนาวีเกาะช้าง” อันลือเลื่องในอดีต

โดยทุกปีจะมีการจัดงานรำลึกถึงยุทธนาวีครั้งประวัติศาสตร์ทุกวันที่ 17-21 มกราคมของทุกปี ที่ตั้ง : อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand