หลบเลี่ยงการโจมตีของภูมิคุ้มกัน

การศึกษาการปรับตัวให้เข้ากับช่องแคบที่เป็นพิษหรือเป็นพิษนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากช่วยให้เราเข้าใจการเกิดโรคของC. albicansและส่งเสริมการพัฒนาวิธีการรักษาที่ดีขึ้น มันน่าประหลาดใจมากที่เห็นว่าเชื้อราไม่ต้องการออกซิเจนเพื่อก่อให้เกิดโรคโดยไม่คาดคิดเชื้อโรคจุลินทรีย์สามารถใช้สภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีของภูมิคุ้มกันและกลายเป็นความรุนแรง

งานล่าสุดของกลุ่มของเขามีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายว่าการปรับตัวของเชื้อราจุลินทรีย์กับสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำมีผลต่อการรับรู้ของพวกเขาโดยเซลล์ภูมิคุ้มกันและความสามารถในการเจริญเติบโตและทำให้เกิดการติดเชื้อที่เป็นอันตรายภายในโฮสต์ เชื้อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของเราและเมื่ออุปสรรคทางธรรมชาติล้มเหลวเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันหรือการรักษา