หน้ากากทองคำของกษัตริย์ตุตันคามุน

ความมั่งคั่งของสถานที่ฝังศพของตุตันคามุนการตายของเขาอาจเป็นกิจวัตรมากกว่านี้ แม้ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตยังคงไม่แน่นอนการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกันในปี 2010 สรุปว่ากษัตริย์มีแนวโน้มเสียชีวิตจากมาลาเรียมากที่สุดหลังจากการติดเชื้อที่ขาของเขาสแกนเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง การชันสูตรศพเสมือนจริงเพื่อส่องสว่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพร่างกายของฟาโรห์

พวกเขาสร้างภาพแรกขนาดเท่าตัวจริงของ Tutankhamun ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเท้าซ้ายของกษัตริย์โบราณนั้นพิการอย่างรุนแรง มุมแสดงให้เห็นเท้าของสโมสรซึ่งอาจบ่งบอกถึงความผิดปกติของกระดูกที่หายาก นักวิจัยคิดว่าสุขภาพที่ไม่ดีนี้อาจเกิดจากการผสมพันธุ์เนื่องจากการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ของตุตันคามุนมีแนวโน้มที่จะเป็นพี่น้องกัน