16 Jan

‘สวนสามแสน’ ความภูมิใจของชาวอำเภอลี้

“สวนสามแสน” ความภูมิใจของชาวอำเภอลี้ ซึ่งได้ดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยประชาชนได้รวมกลุ่มปลูกผักปลอดภัย สร้างรายได้ให้ชุมชนจังหวัดลำพูนเชิญชวน นักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสมาเยือน อำเภอลี้ เยี่ยมชม และชิมผลผลิตการเกษตรปลอดสารพิษ ที่สวนสามแสน ต.ลี้ อ.ลี้ ซึ่งผู้มาเยือนสามารถเลือกชมและเก็บผลผลิตการเกษตรจากสวนเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีพืชผักผลไม้นานาชนิด

อำเภอลี้เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำพูน มีพื้นที่ 1,702 ตารางกิโลเมตร เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำพูน 105 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ซึ่งมีพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ในช่วงฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) สภาพอากาศจะเย็นสบายเหมาะสำหรับเดินทางมาท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวิถีชีชีวิตอันเรียบง่ายในการทำเกษตรของประชาชน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 106 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูนก็ได้ส่งเสริมอำเภอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ของจังหวัดลำพูน โดยนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ไปเยี่ยมชม “ สวนสามแสน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสกับวิถีชีวิตทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภอลี้ มีสถานที่แห่งหนึ่งที่น่าสนใจ คือ “ สวนสามแสน ” ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ชุมชนบ้านกลาง ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ริมถนนเส้นทาง ลี้ – เถิน เป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้ชาวบ้านได้มีพื้นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัว และสตรอเบอรี่ ที่ปลอดสารเคมี โดยนายสมคิด ธีระสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกลาง ได้ร่วมกับชาวบ้านกว่า 30 คน ปรับปรุงลานพื้นที่ว่างของโรงเรียนร้างขนาด 20 ไร่ เปลี่ยนเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชปลอดภัย ได้แก่ กะหล่ำปลี , กะหล่ำดอก , ผักคะน้า , กระเทียม , มะเขือเทศ , ผักชี , เสาวรส และสตรอเบอรี่ มีการบริหารจัดการโดยการแบ่งพื้นที่แปลงเกษตรคนละเท่า ๆ กัน โดยดูแลพืชผักของตนเองแต่มีกฎในการเพาะปลูกคือไม่ใช้สารเคมี แต่สามารถใช้สารชีวภัณฑ์ทางธรรมชาติสนับสนุนการเพาะปลูก ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) , อำเภอลี้ , หน่วยงานสังกัดกระทรงเกษตรและสหกรณ์ และเทศบาลตำบลลี้ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งทำให้พืชผักของชาวบ้านที่เพาะปลูกเติบโตงอกงาม สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้แก่พื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชน นักท่องเที่ยว และพ่อค้าแวะเวียนมาเลือกชม เลือกซื้อและสามารถเก็บผลผลิตทางเกษตรด้วยตนเอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth