สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกทิ้งร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

เวียดนามไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคริสตจักรตั้งแต่ปี 1996 แต่กรอบและหอระฆังยังคงเป็นส่วนหนึ่งในชั้นเชิงปราสาทร้างที่งดงามทั่วโลกทะเลสาบถูกสร้างขึ้นในปี 2493 และหมู่บ้านชาวอิตาลีที่เคยโกหกมีน้ำท่วมโดยเจตนา หนังสือเล่มนี้รวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกทิ้งร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก สโตนเฮนจ์ของอังกฤษประดับประดาหน้าปกขณะที่อ่านหนังสือเล่มนี้

เผยให้เห็นลึกเข้าไปในวัดพุทธพุกามในพม่าและหลุมฝังศพของอียิปต์โบราณ ภาพแต่ละภาพมีเรื่องราวฉันคิดว่าไม่ใช่แค่ตึก แต่เป็นชุมชนที่ผู้คนเคารพบูชาที่นั่นในกรณีของอเมริกาใต้หรืออียิปต์มันก็เป็นการแสดงออกของอำนาจทางการเมือง การเมืองและการปกครองและศาสนาและศาสนามักจะเป็นสามด้านของเหรียญเดียวกัน