วัดระดับโดปามีนทั่วทั้งสไตรตัม

การทำงานของระบบประสาททั้งในท้องถิ่นและในพื้นที่สมองอื่น ๆ อย่างแรกพวกเขาฉีดเซ็นเซอร์โดปามีนเข้าไปซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในสมองและมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหว จากนั้นพวกเขากระตุ้นด้วยไฟฟ้าส่วนหนึ่งของสมองด้านข้างซึ่งเป็นเทคนิคการทดลองทั่วไปสำหรับการให้รางวัลพฤติกรรมและชักนำให้สมองผลิตโดปามีนเซ็นเซอร์โดปามีน

เพื่อวัดระดับโดปามีนทั่วทั้งสไตรตัม พวกเขายังทำการแบบดั้งเดิมเพื่อวัดกิจกรรมของระบบประสาทในแต่ละส่วนของ striatum ด้วยความประหลาดใจพวกเขาพบว่าโดพามีนที่มีความเข้มข้นสูงไม่ทำให้เซลล์ประสาททำงานมากขึ้น อย่างไรก็ตามระดับโดปามีนที่สูงขึ้นทำให้เซลล์ประสาทยังคงทำงานอยู่เป็นเวลานานเมื่อโดปามีนถูกปล่อยออกมามีกิจกรรมที่ยาวนานกว่าเดิมซึ่งเป็นการแนะนำการตอบสนองต่อรางวัลอีกต่อไป นั่นอาจมีบางอย่างเกี่ยวกับวิธีที่โดปามีนส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งเป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของมัน