ยีนแตกต่างกันไปสู่ความแปรปรวนจำนวนมาก

การทำความเข้าใจวิธีการที่เซลล์ประสบความสำเร็จในการปรับตัวการค้นพบของเราว่าการทำสำเนายีนสามารถขับเคลื่อนและควบคุมอย่างแข็งขันเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าการสุ่มเพื่อมอบความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในอนาคต ภายในประชากรเซลล์จำนวนการขยายยีนอาจแตกต่างกันไปซึ่งนำไปสู่ความแปรปรวนจำนวนมาก

ในจำนวนสำเนาของยีนทั่วทั้งประชากร อย่างไรก็ตามนักวิจัยพบว่าการกระจายตัวนั้นไม่ได้สุ่มในระหว่างการแบ่งเซลล์ มันถูกจับโดยเซลล์แม่ในระหว่างการแบ่งแบบอสมมาตรมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเราสามารถเปรียบเทียบกับนโยบายการประกันความเห็นแก่ตัวที่ดำเนินการโดยเซลล์เก่าโดยพวกเขากำลังกักตุนดีเอ็นเอเหล่านี้ด้วยความหวังว่าพวกเขาจะ อาจมอบความได้เปรียบในเชิงวิวัฒนาการแม้ว่าจะมีความไม่สะดวกบางประการในการเข้าใกล้รวมถึงการรบกวนเซลล์ที่จำเป็นและมีส่วนทำให้เกิดริ้วรอย