ผู้หญิงที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ผู้หญิงที่พัฒนาเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ในระหว่างตั้งครรภ์ความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ในสองสามปีหลังคลอด เทียบกับผู้หญิงที่ไม่พัฒนา GDM ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้ยังคงอยู่แม้ว่าผู้หญิงที่เป็นโรค GDM จะไม่พัฒนาเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างเต็มที่ ผู้หญิงที่เป็นโรค GDM มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภท 2 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างน้อยเจ็ดครั้งสูงกว่าผู้หญิงที่ไม่มีประวัติโรค GDM เมื่อเร็ว ๆ นี้การศึกษาต่าง ๆ ได้ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงที่มี GDM ก็มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของ CVD อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนหากความเสี่ยง CVD ที่เพิ่มขึ้นนี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาของ T2D ในการศึกษานี้ผู้เขียนได้ทำการทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเพื่อกำหนดว่าเงื่อนไขเหล่านี้เกี่ยวข้องกันหรือไม่ การวิเคราะห์การศึกษาของพวกเขาในฐานข้อมูล PubMed และ EMBASE จากปี 1950 ถึงปี 2018 ได้จัดให้มีการศึกษาที่เหมาะสมเก้าครั้ง (ทั้งหมดตีพิมพ์ในช่วงหกปีที่ผ่านมา) ให้ข้อมูลจากผู้หญิง 5,390,591 คนและเหตุการณ์หลอดเลือด เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มี GDM ผู้หญิงที่มี GDM มีความเสี่ยงเป็นสองเท่าของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต