ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าที่ดื้อต่อการรักษา

ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าที่ดื้อต่อการรักษา ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่น ๆ ตรวจสอบงานก่อนหน้านี้ที่จัดทำโดยทีมวิจัยและวางรากฐานสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยการกระตุ้นสมองส่วนลึกที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาในการรักษาอาการสั่นสะเทือนที่สำคัญ

โรคพาร์กินสันโรคลมชักและโรคย้ำคิดย้ำทำเป็นกระบวนการทางประสาทที่เกี่ยวข้องกับการวางเครื่องกระตุ้นประสาท (บางครั้งเรียกว่า ซึ่งส่งแรงกระตุ้นไฟฟ้าความถี่สูงผ่านอิเล็กโทรดฝังลึกลงไปในสมองไปยังพื้นที่สมองที่เฉพาะเจาะจงที่รับผิดชอบต่ออาการของโรคแต่ละชนิด ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความต้านทานต่อการรักษาในปี 2548 แสดงให้เห็นว่ามันมีประโยชน์ทางคลินิก สร้างผลลัพธ์ที่ดีในทำนองเดียวกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามผลลัพธ์แบบ open-label ที่ให้กำลังใจ แต่การทดลองแบบสุ่มหลายศูนย์ถูกหยุดไว้ก่อนเนื่องจากไม่มีการตอบสนองต่อยากล่อมประสาทสำคัญ