8 May

บก.ลายจุด ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง กกต.ห้ามใช้ชื่อ”พรรคเกรียน”

แกนนำจัดตั้งพรรคเกรียน ยื่นอุทธรณ์สำสั่งของ กกต.ที่ไม่เห็นชอบให้จดแจ้งชื่อ พรรคเกรียน โดยให้เหตุผลว่าเป็นชื่อที่ทำให้เกิดความสับสน ขัดต่อความสงบเรียบร้อยภายใน และขอให้แก้ไขชื่อ

นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด แกนนำจัดตั้งพรรคเกรียน เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.เพื่อยื่นอุทธรณ์สำสั่งของ กกต.ที่ไม่เห็นชอบให้จดแจ้งชื่อ พรรคเกรียน โดยระบุว่าเป็นชื่อที่ทำให้เกิดความสับสน ขัดต่อความสงบเรียบร้อยภายใน และขอให้แก้ไขชื่อดังกล่าว

บก.ลายจุด เปิดเผยว่านำหนังสือยื่นอุทธรณ์ซึ่งเป็นข้อโต้แย้งความเห็นของ กกต.ใน 6 ประเด็น คือ การใช้ชื่อพรรคเกรียนไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง จึงมองว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในการใช้ชื่อพรรคได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งคำว่าเกรียน ตามพจนาณุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้บัญญัติไว้ว่า เกรียน แปลว่า สั้นติดผิวหนัง หรือพื้นที่ ขณะที่ กกต.นำพจนานุกรมฉบับคำแสลงมาอ้างอิง ซึ่งมีความหมายในเชิงก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักร และ ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเองรับไม่ได้ และไม่มีเหตุผลเพียงพอ ทั้งนี้ อยากให้ กกต.วิเคราะห์ถึงการตั้งชื่อพรรคการเมืองของทั่วโลกด้วย ว่าเป็นสิทธิ์สามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ เช่น พรรคหมาสองหาง พรรคเจได นอกจากนี้ ยังยกตัวอย่างที่ผ่านมาว่า ขนาดไทยยังเคยมีนายกรัฐมนตรี ชื่อแปลก ได้เลย เช่น จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

หลังจากนี้ กกต.จะพิจารณาคำร้องภายใน 30 วัน ซึ่ง บก.ลายจุด ยืนยันจะพยายามใช้ชื่อพรรคเกรียนให้ได้ แต่หากศาลปกครองยืนยันตามคำวินิจฉัยของ กกต.ให้ใช้ชื่ออื่น คงจะต้องพิจารณาชื่อใหม่ ซึ่งขณะนี้มีผู้ส่งชื่อพรรคใหม่มาให้เลือกเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนตัวยังไม่ถูกใจ

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3