จัดลำดับความสำคัญของโภชนาการในหลักสูตร

การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องพบว่านักศึกษาแพทย์ต้องการได้รับการศึกษาด้านโภชนาการเพื่อพัฒนาทักษะในการดูแลด้านโภชนาการ แต่เห็นว่าการศึกษาของพวกเขาไม่ได้ทำให้พวกเขาทำเช่นนั้น นักเรียนอ้างถึงทั้งปริมาณและคุณภาพของการศึกษาของพวกเขาเป็นเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ คุณภาพต่ำและอยู่ภายใต้การจัดลำดับความสำคัญของโภชนาการในหลักสูตรการขาดความสนใจ

และความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการในหมู่อาจารย์และตัวอย่างของการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ สำหรับแพทย์ที่เกิดขึ้นใหม่นอกจากนี้นักเรียนรายงานอย่างสม่ำเสมอว่าขาดความรู้ด้านโภชนาการที่จำเป็นซึ่งพบได้จากการทดสอบ ตัวอย่างเช่นการศึกษาหนึ่งพบว่าเมื่อประเมินความรู้ด้านโภชนาการในการทดสอบครึ่งหนึ่งของนักศึกษาแพทย์ทำคะแนนต่ำกว่าอัตราการผ่าน