ความเสี่ยงในชีวิตในวัยเด็กที่หลากหลาย

การรักษาด้วยความห่วงใยผู้ป่วยทารกแรกเกิดดูเหมือนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภูมิคุ้มกันที่ยาวนาน ผลกระทบที่เกิดจากฝุ่นละอองในฟาร์มและผลยับยั้งของอนุภาคในการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันบ่งชี้ว่าความเสี่ยงเหล่านี้อาจปรับเปลี่ยนการตอบสนองต่อเชื้อโรคทางเดินหายใจและสารก่อภูมิแพ้และอธิบายถึงความแตกต่างของความชุกของโรคหอบหืด

ระหว่างสภาพแวดล้อมที่ทำการศึกษา การศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงในชีวิตในวัยเด็กที่หลากหลายและการตอบสนองภูมิคุ้มกันทั้งในอดีตและในหลอดทดลอง การเปลี่ยนแปลงในการตอบสนองภูมิคุ้มกันบางอย่างดูเหมือนจะสังเกตได้ถึงวัยรุ่น การศึกษาพบกลไกภูมิคุ้มกันบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังการรับรู้ที่แตกต่างกันและความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับกลไกภูมิคุ้มกันที่ป้องกันหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหอบหืด นอกจากนี้แนวทางวิธีการพัฒนาที่นำเสนอมีมุมมองใหม่ซึ่งสามารถนำมาใช้เมื่อศึกษาโรคภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและกลไกของพวกเขา