ความมุ่งมั่นของสุลต่านในการอนุรักษ์มรดกอันยิ่งใหญ่

มัสยิดหลังนี้ตั้งชื่อตามสุลต่านที่ 28 ของบรูไนมัสยิด Masar Omar Ali Saifuddien สามารถมองเห็นทะเลสาบที่งดงาม สร้างขึ้นในปี 1958 มีหินอ่อนอิตาลีโคมไฟระย้าที่บินมาจากอังกฤษและโดมทองคำเปลว ความกังวลสำหรับอนาคต แม้แต่ตลาดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้สะพานส่งผลเสียต่อป่าไม้

ควรที่จะแบ่งกำไรส่วนหนึ่งที่ได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อโครงการอนุรักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสุลต่านในการอนุรักษ์หนึ่งในมรดกอันยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายของโลก เขาชี้ไปที่ข้อเสนอของกระทรวงการพัฒนาเพื่อสร้างเมืองนิเวศภายในเขตเป็นแหล่งรายได้ที่เป็นไปได้ เรามีข้อกังวลในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเกี่ยวกับการขุดลอกและมลพิษของอ่าวบรูไน แต่สิ่งเหล่านี้ได้รับการบรรเทาลง Fahim Ibrahim รองประธานขององค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติบนพื้นฐานของบรูไนกล่าวถึงโครงการนี้