2 Mar

ขนส่งฯ จับมือภาคเอกชน จัดอบรมแก่ผู้ขอใบขับขี่ฟรี

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มทางเลือกแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์นอกเวลาราชการ จับมือภาคเอกชน จัดอบรมเสริมความรู้ก่อนขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมฯ ตระหนักถึงภารกิจเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกการขับขี่ที่ปลอดภัย และวินัยจราจร เพื่อผลิตนักขับรถที่มีคุณภาพสู่ท้องถนน

ทั้งนี้ได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ ซึ่งในวันเสาร์จะได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 5 ชม. ด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรอบรม ก่อนเข้ารับทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และทดสอบขับรถในสนามทดสอบในวันอาทิตย์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews