การเปลี่ยนแปลงทางเพศในลูกหลาน

ผู้หญิงที่เกิดมาเพื่อแม่ที่มีอาการแพ้ในระหว่างตั้งครรภ์แสดงพฤติกรรมในระดับที่สูงขึ้นตามปกติมาจากเพศชาย พวกเขาขี่ม้าตัวเมียตัวอื่นบ่อยกว่าและเร็วพอที่จะขึ้นตัวเมียอีกตัวเป็นหนูตัวผู้ทั่วไป พวกเขายังถูกดึงไปที่ผ้าปูที่นอนที่มีกลิ่นเหมือนผู้หญิงคนอื่น ยิ่งกว่านั้นพวกเขามีเซลล์สมองเพิ่มขึ้นและมีหลักฐานว่ามีซิงก์ในสมองมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่ดูคล้ายกับสิ่งที่นักวิจัยคาดหวัง

เพศผู้ที่เกิดจากมารดาที่สัมผัสกับอาการแพ้จะมีพฤติกรรมน้อยกว่าหนูตัวผู้ทั่วไป พวกเขามีความสนใจในการติดตั้งน้อยและมีความสนใจในผ้าปูที่นอนน้อยลง การเปลี่ยนแปลงของหนูอันเป็นผลมาจากการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ที่ทำให้พวกมันเหมือนผู้หญิงมากขึ้น วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในระหว่างตั้งครรภ์และผลลัพธ์ในลูกหลานได้มุ่งเน้นไปที่ออทิสติกและโรคจิตเภทนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นการเชื่อมต่อแบบนี้กับการพัฒนาทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไป น่าสนใจมีการวิจัยบางอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของความแปรปรวนทางเพศและความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ทางเพศในผู้ที่เป็นออทิซึมมันแสดงให้เห็นว่าบางสิ่งเกี่ยวกับการพัฒนาทางเพศนั้นแตกต่างกันในผู้ที่เป็นออทิซึม