การลดลงของสารเคมีสองชนิด

ชีวภาพในสมองที่เริ่มต้นความจำเสื่อมและเราเชื่อว่าการใช้เทคนิคนี้ในที่สุดเราอาจจะสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมองที่ก่อให้เกิดความเสียหายนี้และบางทีอาจแทรกแซงวันหนึ่ง เพื่อป้องกันมันนักวิจัยกล่าวว่าพวกเขาตรวจพบการลดลงของสารเคมีสองชนิดคือ GABA และกลูตาเมตในคนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาต่ำเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีมัน

การศึกษาก่อนหน้านี้โดยนักวิจัยแสดงให้เห็นว่าการถ่ายภาพสมองชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสแกน PET โดยเฉพาะสามารถตรวจจับสารสื่อประสาท – สารเคมีในสมอง – เซโรโทนินและโดปามีน สารเคมีทั้งสองนี้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความจำและการลดลงของความรู้ความเข้าใจ แต่สารเคมีแต่ละตัวที่วัดด้วยวิธีนี้ต้องใช้การสแกน PET ของตัวเอง เทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาใหม่นั้นคล้ายกับ Magnetic resonance imaging (MRI) ซึ่งใช้สนามแม่เหล็กแรงสูงและคลื่นวิทยุเพื่อสร้างและฉายภาพของเนื้อเยื่อและอวัยวะ ในขณะที่ MRI ทำการวัดน้ำในสมองเป็นหลัก MRS ได้ถูกนำมาใช้ในการระบุผลิตภัณฑ์สลายสารเคมี