การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

การมุ่งเน้นควรอยู่ที่วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ในมุมมองของเขาโรงเรียนขนาดเล็กประสบเนื่องจากทรัพยากรทางการเงินที่ จำกัด รัฐบาลได้จัดสรรเงินทุนให้กับโรงเรียนโดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ซึ่งหมายความว่าถ้าจำนวนนักเรียนต่ำการสนับสนุนทางการเงินที่จัดสรรก็ต่ำ แต่เราควรจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยการขอการสนับสนุนจากชุมชนภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม

เขากล่าวเสริมว่าโรงเรียนหลายแห่งประสบความสำเร็จโดยการร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น Charas กล่าวว่าขณะนี้เป็นไปได้ที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการสอนนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ICER ได้วางแผนที่จะพัฒนาโรงเรียนร้อยละ 25 ในพื้นที่ห่างไกลหรือบนเกาะและร้อยละ 10 ของโรงเรียนในพื้นที่ที่พัฒนาแล้วเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้กฎหมายนวัตกรรมการศึกษา