การผลิตทรัพยากรน้ำเศรษฐกิจข้ามพรมแดน

ความพยายามร่วมกันของเราและบทบาทเชิงรุกของจีนในภูมิภาคย่อยส่งผลให้เกิดการจัดตั้งกลไกหลายสถาบันเช่นศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรน้ำ MLC ศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม MLC และกองทุนพิเศษ MLC เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของเรา การดำเนินการของความร่วมมือมีอยู่ในห้าด้านที่สำคัญคือการเชื่อมต่อกำลังการผลิตทรัพยากรน้ำเศรษฐกิจข้ามพรมแดน

และการเกษตรและการลดความยากจน ความร่วมมือเหล่านี้ก้าวหน้าไปอย่างน่าประทับใจดอนกล่าว ผลลัพธ์ที่จับต้องได้สะท้อนความปรารถนาร่วมกันที่จารึกไว้ในปฏิญญาซานย่าแถลงการณ์พนมเปญและแผนปฏิบัติการ MLC ห้าปี เมื่อพิจารณาถึงแรงผลักดันในปัจจุบันเขาเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของ MLC จะเติบโตต่อไปในอนาคต ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนและผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งของ Acmecs [ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ Ayeyawady – Chao Phraya-Mekong] มุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัว MLC ของเราเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงหลายมิติในภูมิภาคย่อยเพื่อสร้างชุมชนแห่งสันติภาพร่วม ความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืน