การทำโปรแกรมเซลล์ใหม่ไม่มีประสิทธิภาพ

การย้อนกลับเซลล์ผิวกลับไปเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่แตกต่างกันซึ่งอาจทำให้กลายเป็นตับหรืออวัยวะที่สำคัญอื่น ๆ ได้ ในการใช้งานที่มีศักยภาพหลายอย่างเครื่องมือนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการวิจัยโรคมะเร็งการบันทึกผิดปกติที่เซลล์ปกติอาจใช้เพื่อพัฒนาเป็นเนื้องอก นักวิจัยได้ใช้เครื่องบันทึกข้อมูลเที่ยวบินทำการค้นพบซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดที่น่าแปลกใจ

เกี่ยวกับเส้นทางเฉพาะที่ดำเนินการโดยเซลล์ที่สร้างเส้นทางการบินเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลใหม่นี้อาจช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุเงื่อนไขที่ดีที่สุดก่อนเที่ยวบินเพื่อให้เซลล์ได้รับข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสที่การเดินทางของพวกเขาจะประสบความสำเร็จ นักวิทยาศาสตร์ต้องการยื่นแผนการบินที่ถูกต้องเพื่อที่จะพูดดังนั้นเซลล์ทั้งหมดจะมาถึงจุดหมายปลายทางที่ถูกต้อง ตอนนี้การทำโปรแกรมเซลล์ใหม่ไม่มีประสิทธิภาพจริงๆ เมื่อคุณใช้เซลล์หนึ่งเซลล์เช่นเซลล์ผิวและทำให้กลายเป็นประชากรของเซลล์ที่แตกต่างกันเช่นเซลล์ในลำไส้เพียง 1% ของเซลล์ที่ทำซ้ำได้สำเร็จและเนื่องจากเป็นกรณีที่ไม่ค่อยพบนักวิทยาศาสตร์คิดว่าเป็น น่าจะเป็นกระบวนการสุ่ม