การตรวจการได้ยินเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญยิ่ง

ผู้ป่วยที่มีอาการตาบอด แต่กำเนิดการสูญเสียขนถ่ายความเสียหายต่อหูชั้นในทำให้เกิดปัญหาเรื่องความสมดุลและสายตารวมถึงวิงเวียนและการสูญเสียการได้ยินในระดับต่างๆตรวจสอบว่าเสียงส่งผลกระทบต่อความสามารถของใครบางคนในการรักษาความสมดุลของพวกเขาในขณะที่ยังคงยืนอยู่บ่อยครั้งที่มีตาของพวกเขาปิด พวกเขายังดูว่าการสวมใส่หูฟังที่ตัดเสียงรบกวน

ส่งผลกระทบต่อความสมดุลได้อย่างไร การศึกษาบางอย่างเล่นเสียงสีขาวหรือคงที่ในขณะที่คนอื่นใช้เสียงสิ่งแวดล้อมเช่นงานเลี้ยงค็อกเทลหรือน้ำไหล พวกเขาพบว่าผู้คนมีปัญหาในการรักษาสมดุลหรือยืนนิ่งบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเมื่อมันเงียบ แต่มีความสมดุลที่ดีกว่าในขณะที่ฟังเสียงประเภทของเสียงมีความสำคัญเมื่อพูดถึงเรื่องความสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงพื้นหลังต่อเนื่อง