การควบคุมการเผาผลาญของกลูโคส

ลดความสามารถของเนื้อเยื่อในการตอบสนองต่อสัญญาณอินซูลินและลดการรับกลูโคส การเพิ่มความเข้มข้นของ SHIP2 ยังเพิ่มความตายของเซลล์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ นอกจากรูปแบบสัตว์แล้วตัวอย่างผู้ป่วยในการศึกษา การวิเคราะห์ของพวกเขาพบว่าในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่ได้รับ metformin กิจกรรมของ SHIP2 ในไตก็สูงขึ้น

นอกจากนั้นการสูญเสียของ podocytes ก็น่าทึ่ง ในผู้ป่วยที่ใช้ metformin กิจกรรม SHIP2 ไม่ได้เบี่ยงเบนไปจากคนที่ไม่มีโรคเบาหวานขณะที่การสูญเสีย podocyte ก็ต่ำกว่าผู้ป่วยที่ใช้ยาอื่น ผลของเราบ่งชี้ว่า lipid phosphatase SHIP2 มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเผาผลาญของกลูโคสและการตายของเซลล์ใน podocytes ดังนั้นการควบคุมกิจกรรม SHIP2 กับ metformin หรือสารตัวแทนยาอื่นที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการโรคเบาหวานประเภท 2 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโรคไตโรคเบาหวานที่เกี่ยวข้อง