การก่อตัวของเนื้องอกใหม่ไม่ลดลง

การศึกษาในปัจจุบันไม่ได้สงสัยว่าอะไรที่ทำให้เนื้องอกมีการเปลี่ยนแปลงขนาด แต่สิ่งที่ปัจจัยในเซลล์เหล่านี้เริ่มต้นการเติบโตของเนื้องอกในตอนแรก ในการตอบคำถามนี้การศึกษาใช้ตัวอย่างของผู้ป่วยแบบจำลองเมาส์และข้อมูลทางพันธุกรรมที่มีอยู่ทั่วไปเพื่อค้นหาความคล้ายคลึงทางพันธุกรรม / จีโนมในเซลล์ที่สามารถเริ่มมีมะเร็งในไตมะเร็งตับอ่อน

และมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ ผลการวิจัยนี้เริ่มต้นด้วยโมเลกุลที่เรียกว่า MHC Class I ซึ่งเป็นโมเลกุลทั่วไปที่เคลือบด้านนอกของเซลล์ของมนุษย์และทำหน้าที่คล้ายกับมือโบกธง เมื่อโมเลกุล MHC Class I “ธง” (จริง ๆ บิตของโปรตีน) ที่ไม่ได้มาจากโฮสต์เนื้อเยื่อระบบภูมิคุ้มกันรู้จักเซลล์เป็นต่างประเทศและโจมตีมัน ด้วยเหตุผลนี้เซลล์มะเร็งส่วนใหญ่จึงลด MHC ลงเพื่อหลีกเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกัน แต่การศึกษาในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าประชากรของเซลล์มะเร็งที่สามารถเริ่มต้นการก่อตัวของเนื้องอกใหม่ไม่ลดลง MHC คลาส I โมเลกุล ในความเป็นจริงถ้ามีอะไรพิเศษนี้ประชากรของเซลล์มะเร็ง