กระบวนการเซลล์ขั้นพื้นฐานและกลไกของโรค

คุณค่าของ DNA โปรตีนและส่วนประกอบอื่น ๆ ภายในนิวเคลียสซึ่งปรากฏว่าเป็นชุมชนที่มีโครงสร้างและหน้าที่สำคัญ พฤติกรรมของชุมชนเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจกระบวนการเซลล์ขั้นพื้นฐานและกลไกของโรคเช่นอายุและการพัฒนาโรคมะเร็งการหาวิธีระบุชุมชนเหล่านี้ในยีนนับหมื่นโปรตีนและส่วนประกอบอื่น ๆ ของเซลล์นั้นน่ากลัว

ปัจจัยที่สำคัญคือความใกล้ชิดทั้งในแง่ของยีนที่ถูกควบคุมโดยโปรตีนกฎระเบียบเดียวกันที่เรียกว่าปัจจัยการถอดรหัสและในแง่ของการจัดเรียงเชิงพื้นที่ด้วยการพับที่ซับซ้อนและการบรรจุของ DNA ทำให้ยีนบางอย่างอยู่ใกล้กัน ในหลายกรณีความสัมพันธ์นั้นคล้ายคลึงกับชุมชนหลายแห่งโดยมีสมาชิกบางคนตั้งอยู่ใกล้กันในขณะที่คนอื่น ๆ ที่อาจจะอยู่ห่างไกลกันก็มักจะถูกดึงเข้าหากันผ่านความสนใจร่วมกัน